ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
 

Καθηγητές

Μιχαήλ Σταματάκης

Ο Δρ Μιχαήλ Γ. Σταματάκης είναι μέλος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1980. Έλαβε το διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 1987 και υπηρετεί στη βαθμίδα του Kαθηγητή Βιομηχανικών Ορυκτών από το 2005, ενώ την περίοδο 2009-2013 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος.

Διδάσκει τα μαθήματα «Βιομηχανικά Ορυκτά» και «Ενεργειακές Πρώτες Ύλες» σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ διδάσκει και στα Μεταπτυχιακά Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Μουσειακές Σπουδές, στο οποίο και είναι ο Πρόεδρος από το 2010.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν τον εντοπισμό, τη μελέτη και την αξιολόγηση κοιτασμάτων  ποζολανικών τόφφων, ζεολίθων, διατομιτικών πετρωμάτων, βορικών αλάτων, γύψου, φωσφορικών αλάτων, πυριτικής άμμου, και λευκών ανθρακικών πετρωμάτων και ορυκτών στην Ελλάδα. Έχει εργαστεί ερευνητικά επίσης:στην Τουρκία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στην Ισπανία, στη Δανία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία, στην Ρουμανία, στον Καναδά στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.Έχει συνεργαστεί με τις γεωλογικές Υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου (BGS), της Ισπανίας (IGME), της Ουγγαρίας (HGS) και της Δανίας (GEUS).Στην επαγγελματική του δραστηριότητα περιλαμβάνεται και η συνεργασία με έναν αριθμό ελληνικών [Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, S & B Βιομηχανικά Ορυκτά, MEVIOR, ΜΑΘΙΟΣ Refractories, POLYECO], και πολυεθνικών εταιρειών [Rio Tinto, BHP Utah, HUDSON Resources, ECOREM]. Έχει επίσης αναλάβει ως ανάδοχος ή/και συντονιστής την υλοποίηση έργων Έρευνας & Ανάπτυξης τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους.

+30 210 727 4213 Send an e-mail Short CV in a pdf file Personal Web Site  
Στέφανος Κίλιας
 

Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος από το 1996. Πτυχιούχος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ)(1980), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) Γεωλογικών Επιστημών, University of Ottawa, Καναδάς (1984), και διδάκτορας (Ph.D.) Κοιτασματολογίας του University of Copenhagen, Δανία (1991). Γεωλόγος στο Ι.Γ.Μ.Ε. με αντικείμενα την Έρευνα Εντοπισμού Κοιτασμάτων πολύτιμων και βασικών μετάλλων , και υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του πρώτου εργαστηρίου μικροθερμομετρικής μελέτης ρευστών εγκλεισμάτων σε ορυκτά στην Ελλάδα (1985-1996). Διδάσκει σε προπτυχιακό τα μαθήματα Κοιτασματολογία, Μοντέλα Γένεσης Κοιτασμάτων, Μέθοδοι Ανάλυσης Μεταλλευμάτων– Μικροθερμομετρία– Ρευστά Εγκλείσματα, Μέθοδοι Έρευνας Εντοπισμού και Αξιολόγησης Ορυκτών Πρώτων Υλών, και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία-Διαχείριση Ορυκτών Πόρων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του εστιάζουν στη γεωλογική σχέση παλαιών και ενεργών μεταλλοφόρων παλαιό-γεωθερμικών συστημάτων και στην μεταλλογένεση “υβριδικών” κοιτασμάτων Au-Ag, και Mn, επιθερμικού-προς-VMS τύπου, καθώς και στον ρόλο των βιοδιεργασιών στην ορυκτογένεση και την κοιτασματογένεση σε αναδυόμενα ηφαίστεια (ενεργό Ηφαιστειακό Τόξου Ν. Αιγαίου). Ιδιαίτερη ερευνητική έμφαση δίνεται στα ρευστά εγκλείσματα σαν φορέων παλαιό-βιολογικού υλικού, και γεωθερμοβαρόμετρου. Συντονίζει διατμηματικές ερευνητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη διεπιστημονική προσέγγιση του προβλήματος της βιογένεσης οξείδιων του μαγγανίου (Mn) και των περιβαλλοντικών των εφαρμογών στην παρασκευή βιοφίλτρων. Εργασίες του εχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Economic Geology, Mineralium Deposita, Geology, Chemical Geology, Geophysics. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε Διεθνή συνέδρια και Πανεπιστήμια.

+30 210 727 4211 Send an e-mail Short CV in a pdf file Personal Web Site  
       

Αναπληρωτές Καθηγητές

Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου


Ο Κωνσταντίνος Θ. Παπαβασιλείου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτορας, Γεωλόγος με ειδίκευση στην γεωχημεία-μεταλλογένεση και οικονομική γεωλογία σε υποθαλάσσιους σχηματισμούς και τις υποθαλάσσιες ορυκτές πρώτες ύλες, καθώς και την αξιολόγηση ορυκτών πρώτων υλών.
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) μεταξύ 1981 -1989 καθώς και από το 2009 έως σήμερα.
Έχει διατελέσει Επισκέπτης Καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών σε θέματα έρευνας/&αξιολόγησης υποθαλασσίων ορυκτών πρώτων υλών μεταξύ 1987-1995.
Το διδακτικό του έργο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περιλαμβάνει:
• Yποθαλάσσιος ορυκτός πλούτος (1986-Σήμερα)
• Ορυκτολογία - Πετρολογία ιζημάτων και ιζηματογενών πετρωμάτων.(1985-1987)
• Αξιολόγηση Ορυκτών Πρώτων Υλών (1995-Σήμερα)
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ¨Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία¨ (2003-Σήμερα)
• Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας (1995-Σήμερα)

Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες εστιάζονται στα παρακάτω:

  • Υποθαλάσσια μέταλλογένεση και γεωχημεία

  • Γεωχημική και κοιτασματολογική μελέτη Ηφαιστειακών και υδροθερμικών φαινομένων κατά μήκος ενεργών μέσω ωκεάνειων ράχεων καθώς και σε περιοχές νησιωτικών τόξων ( συγκλίνουσες πλάκες) σε σύγχρονα περιβάλλοντα και σε αντίστοιχα παλαιο-περιβάλλοντα.

  • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση ορυκτών πρώτων υλών

  • Διαδικασίες και παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για επενδύσεις στο χώρο της μεταλλευτικής βιομηχανίας

  • Περιβαλλοντική Γεωλογία με έμφαση σε θέματα ενεργείας και ορυκτών πόρων

+30 210 7274216 Send an e-mail Short CV in a pdf file    
Αριάδνη Αργυράκη

Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος από το 2003, με γνωστικό αντικείμενο τη Γεωχημεία. Διδάσκει μαθήματα για το Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος και έχει επιβλέψει περισσότερες από δέκα διπλωματικές εργασίες φοιτητών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν θέματα περιβαλλοντικής γεωχημείας και εστιάζουν στη μελέτη της γεωχημικής συμπεριφοράς δυνητικά τοξικών χημικών στοιχείων στο επιφανειακό περιβάλλον καθώς και την ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων σε γεωχημικές διασκοπήσεις. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα περιβαλλοντικής γεωχημείας ως μέλος ερευνητικών ομάδων της Ελλάδας και του εξωτερικού (Μεγάλη Βρετανία, Τανζανία). Έχει διακριθεί με το βραβείο Judd για την εκτέλεση εξέχουσας έρευνας για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου στο Department of Geology, Imperial College, London (1997) και έχει διοργανώσει το 26ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Society for Environmental Geochemistry and Health στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008).

+30 210 727 4314 Send an e-mail Short CV in a pdf file Personal Web Site  
       

Επίκουροι Καθηγητές

Χριστίνα Στουραίτη

H Χριστίνα Στουραΐτη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Είναι Διδάκτορας, Γεωχημικός με ειδίκευση σε θέματα πετρογένεσης γρανιτικών πετρωμάτων και σχετικής ηφαιστειότητας. Κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι οι εφαρμογές των ιχνοστοιχείων, ραδιενεργών (Rb-Sr, Sm-Nd, U-Pb) και σταθερών ισοτόπων (S, O, C) ως ιχνηλάτες στη μελέτη των μαγματικών συστημάτων. Πρόσφατα έχει αναπτύξει ερευνητικό ενδιαφέρον στα μεταλλικά κοιτάσματα που σχετίζονται με μεγάλης κλίμακας ζώνες αποκόλλησης του φλοιού, συνδιάζοντας την γεωχημεία, ορυκτοχημεία και σταθερά ισότοπα S, O, C.
Διετέλεσε ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων, ΥΠΕΚΑ από το 2001 έως και το 2013. Έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας (ως υπάλληλος της Δ/νσης Περιβάλλοντος) σε διάφορες επιστημονικές επιτροπές στο ΥΠΕΚΑ για θέματα ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα στην εθνική νομοθεσία και θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εξορυκτικής βιομηχανίας.
Το διδακτικό της έργο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περιλαμβάνει: Γεωχημεία  (2013-σήμερα), Περιβαλλοντική Γεωχημεία (2013-σήμερα), Εφαρμοσμένη Γεωχημεία & μεταλλευτική δραστηριότητα, Διαχείριση Αποβλήτων (2015-σήμερα).     
Οι κύριες ερευνητικές της δραστηριότητες εστιάζονται στα παρακάτω:
• Γεωχημεία πυριγενών πετρωμάτων και υδροθερμικών συστημάτων
• Γεωχημική μοντελοποίηση μαγματικών διεργασιών
• Περιβαλλοντική Γεωχημεία με έμφαση στον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό των εξορυκτικών αποβλήτων
• Τεχνολογίες αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών και αποβλήτων

+30 210 727 4941 Send an e-mail Short CV in a pdf file    
Ιωάννης Μήτσης

Μέλος ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο της Κοιτασματολογίας στον Τομέα της Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Διδακτική εμπειρία σε μαθήματα όπως: Κοιτασματολογία, Βιομηχανικά Ορυκτά, Μέθοδοι ανάλυσης ορυκτών και μεταλλευμάτων. Ιδιαίτερη εργαστηριακή-αναλυτική εμπειρία σε μεθόδους όπως:  XRD, AAS, SEM, EDAX. Υπεύθυνος των αναλυτικών μονάδων XRD και AAS του Εργαστηρίου Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας. Συμμετοχή σε 15 σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Συμμετοχή σε 9 Συνέδρια με παρουσιάσεις και 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νικελιούχα μεταλλεύματα, Νικελιούχοι και Χρωμιούχοι άργιλοι (ορυκτολογία, γεωχημεία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις), Περιβαλλοντική γεωχημεία, Αμίαντος (ορυκτολογία, γεωχημεία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις), εξαλλοίωση υπερβασικών πετρωμάτων και σερπεντινιτών (έμφαση στην ανθρακική εξαλλοίωση), Βιομηχανικά ορυκτά και δομικά υλικά.

+30 210 727 4427 Send an e-mail Short CV in a pdf file    
       

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Χαράλαμπος Βασιλάτος 

Ο Δρ Χαράλαμπος Βασιλάτος εργάζεται στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος από το 1993. Από το 2001 υπηρετεί στον Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του περιλαμβάνουν τη Γεωχημεία, την Λιθογεωχημεία, την Περιβαλλοντική Γεωχημεία, τις Μεθόδους Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης την Έρευνα για Ορυκτές Πρώτες Ύλες, την Εφαρμογή Ορυκτών Πρώτων Υλών αλλά και Βιομηχανικών Παραπροϊόντων σε Περιβαλλοντικές Χρήσεις. Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την Πληροφορική με την εφαρμογή των ΤΠΕ στις Γεωεπιστήμες. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων σε θέματα Γεωλογίας και Πληροφορικής στο Μητρώο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης. Έχει εμπειρία τόσο στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ι.Γ.Μ.Ε., Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) όσο και στο εξωτερικό (University of Leicester, Αγγλία) με σύγχρονες μεθόδους για χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις υλικών (π.χ. Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ (XRD), Φθορισματομετρία Ακτίνων Χ (XRF), Νετρονική Ενεργοποίηση (INAA), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (SEM), Ηλεκτρονική Μικροανάλυση (microprobe) κ.λ.π. Επίσης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή, προσαρμογή και ανάπτυξη νέων μεθόδων περιβαλλοντικών γεωχημικών αναλύσεων.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών προγραμμάτων βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας. Έχει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις, (κατόπιν κρίσεων) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Στο έργο του έχουν γίνει περισσότερες από 450 αναφορές. Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή βιβλίων, εκπαιδευτικού υλικού αλλά και υλικού για τη Δια Βίου Μάθηση.

+30 210 727 4664 Send an e-mail Short CV in a pdf file  
Ευστράτιος Κελεπερτζής

Ο Δρ. Ευστράτιος Κελεπερτζής εργάζεται στον Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας ως Τεχνολόγος Εργαστηρίων ΠΕ. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών) ενώ έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc in Contaminated Land) από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth, UK (School of Earth and Environmental Sciences). Το 2011 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στο επιστημονικό πεδίο της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και έκτοτε συνεχίζει την ερευνητική του δραστηριότητα αναπτύσσοντας δεξιότητες στο Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας και δημοσιεύοντας άρθρα σε διεθνή περιοδικά. Συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και προσφέρει επικουρικό διδακτικό έργο στην εκπόνηση πτυχιακών διπλωματικών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών ειδίκευσης. Έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε θέματα προπαρασκευής γεωχημικών δειγμάτων, πραγματοποίησης εξειδικευμένων αναλυτικών δοκιμών και πειραμάτων καθώς και χημικών και ορυκτολογικών αναλύσεων. Για το σκοπό αυτό χειρίζεται τα διάφορα αναλυτικά όργανα και εργαστηριακές μονάδες του Εργαστηρίου Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας εξυπηρετώντας παράλληλα τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διερεύνηση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς δυνητικά τοξικών στοιχείων στο επιφανειακό περιβάλλον πραγματοποιώντας γεωχημικές έρευνες νερών, εδαφών και ιζημάτων ρεμάτων σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου.

+30 210 7274867 Send an e-mail Short CV in a pdf file  
             

Προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου

 

 

 

Βασίλειος Σκουνάκης +30 210 727 4183 Send an e-mail