Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

LAUNCH OF HORIZONEUROPE PROJECT NEXUS MONARC COORDINATED BY OUR LAB MEMBERS

The nexus monARC project proposes a set of capacity building actions targeting to advance the profile of staff at the department of geology and geoenvironment and collaborating groups at the National and Kapodistrian University of Athens. Read the update on the kick off meeting that took place virtualy on 13 February 2023 here.

Συμμετοχή του Εργαστηρίου μας στο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας- 16th International Congress, October 17-19, 2022 Patras, Greece

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- 16TH INTERNATIONAL CONGRESS, OCTOBER 17-19, 2022 PATRAS, GREECE

Μέλη του Εργαστηρίου μας συμμετείχαν με 16 συνολικά επιστημονικές ανακοινώσεις στο κορυφαίο Γεωλογικό γεγονός της πατρίδας μας, το 16ο Διεθνές Συνέδριο της ελληνικής Γεωλογής Εταιρίας (GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE- 16th International Congress, October 17-19, 2022 Patras, Greece). Δέκα εργασίες παρουσιάστηκαν στη θεματική T6. Geochemistry,...

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΧΗΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αναφορά της δραστηριότητας του εργαστηρίου μας στο κόμβο ενημέρωσης του Πανεπιστημίου μας