ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

RECENTLY COMPLETED PHDS IN OUR LAB

Recently completed PhDs in our Lab

Two PhDs have been completed in our Lab recently. We congratulate Dr. Konstantina Pyrgaki and Dr. Paraskevi- Maria (Vivika) Kourgia for the successful completion of their research in environmental Geochemistry under the supervision of Prof. Ariadne Argyraki and the defence of their PhD theses last month. 

  1. Πυργάκη, Κ. (2024) Integrated water use efficiency of Cr(VI) impacted water systems. ΤμήμαΓεωλογίαςκαιΓεωπεριβάλλοντοςΕΚΠΑ, Αθήνα.
  2. Κούργια, Π. Μ. (2024)Περιβαλλοντική συμπεριφορά δυνητικά τοξικών βαρέων μετάλλων και μεταλλοειδών σε αστικά εδάφη και ιζήματα με έμφαση στην επιφανειακή απορροή. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, Αθήνα.