ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

JOINT SEMINAR BETWEEN THE SEG-STUDENT CHAPTERS OF GREECE

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024
Joint Seminar between the SEG-student chapters of Greece

Another successful joint Seminar between the SEG-student chapters of Greece took place in our Department on 30 March 2024.

The seminar entitled "Critical Mineral Resources as the foundation of Strategic fields of the European Industry & the role of the Greek Mining Industry" featured highly regarded geologists in their field of expertise who shared their ideas and knowledge on this hot economic geology topic:

Dr. Sarah Dare (2024 Thayer Lindsley Visiting Lecturer of the Society of Economic Geologists, Université du Québec à Chicoutimi, Canada Research Chair (Tier 2) in Geochemistry Applied to Ore Deposits)

Dr. Νικόλαος Αρβανιτίδης ( Economic Geologist, SCRREEN Network (Solutions for Critical Raw Materials- a European Expert Network)

κ. Χρήστος Καβαλόπουλος ( Γενικός Διευθυντής Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων).