ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ! ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ "ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ- ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"- ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κάντε τώρα την αίτησή σας! Ειδίκευση "Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία και διαχείριση Περιβάλλοντος"- ΠΜΣ Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Σύντομο βίντεο παρουσίασης της Ειδίκευσης ΠΜΣ "Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία και διαχείριση Περιβάλλοντος" την οποία υποστηρίζει το Εργαστήριό μας.

Το ανανεωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  της Ειδίκευσης Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος αποτελεί ιδανική επιλογή για όλους όσοι θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση  που θα τους επιτρέψει να ασχοληθούν επαγγελματικά ή ερευνητικά στους τομείς της μελέτης και της βιώσιμης διαχείρισης των υλικών της Γης από τα ορυκτά, τα πετρώματα, τις ΟΠΥ στο σύνολο του κύκλου ζωής τους, έως το έδαφος και το νερό, στη βάση της κυκλικής οικονομίας. Κεντρικό θέμα αποτελεί η εκτίμηση της διακινδύνευσης για την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα και η διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η μακρόχρονη εμπειρία και η διεθνής επιστημονική αναγνώριση των διδασκόντων του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και η διασύνδεση με τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος σε σχετικά θέματα διασφαλίζουν την άριστη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν το σύνολο της αλυσίδας αξίας των γωυλικών αλλά και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Αιτήσεις εγγραφής: https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/