Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ UNDERGRADUATE COURSES

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Compulsory Courses)

 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ COURSES
ΓεωχημείαGeochemistry
Γεωλογία Μαγματικών και Υδροθερμικών κοιτασμάτωνGeology of Igneous and Hydrothermal Ore deposits
Γεωλογία Ιζηματογενών και Υπεργενετικών Κοιτασμάτων Geology of Sedimentary and Supergenetic Ore deposits

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Non-compulsory courses)

 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣCOURSES
Βιομηχανικά Ορυκτά και ΠετρώματαIndustrial minerals and rock
Μέθοδοι ανάλυσης πετρωμάτων και μεταλλευμάτων – Ρευστά εγκλείσματαAnalytical methods of rocks and ores - Fluid Inclusions
Ορυκτές Πρώτες Ύλες και ΠεριβάλλονMineral resources and the environment
Περιβαλλοντική ΓεωχημείαEnvironmental geochemistry
ΥδρογεωχημείαHydrogeochemistry
Μέθοδοι έρευνας εντοπισμού και αξιολόγησης ορυκτών πρώτων υλώνExploration and exploitation methods of mineral resources
Ορυκτοί Πόροι και Ενεργειακή ΜετάβασηMineral resources and energy transition
Αναλυτική και Ισοτοπίκη ΓεωχημείαAnalytical and isotopic geochemistry