Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας

ΦΟΙΤΗΤΕΣ / STUDENTS

Διδακτορικοί φοιτητές/ PhD students

ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣThe palygorskite / smectite clay deposits of Western Macedonia.  Characterization of clay materials and industrial applicationsEm. Prof. M. Stamatakis
ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ   NΙΚΟΛΑΟΣCopper and thallium isotope evidence for modern seafloor polymetallic massive sulphides mineralizing processes: the example of the active Kolumbo arc-related hydrothermal vent system, Cyclades Mineral District, Greece-S. Kilias
ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣSoil baseline geochemistry of Hellas: Setting the foundation of a structured national soil database for resource assessment and environmental managementA. Argyraki
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗThe deep-subsurface of the Santorini caldera as an actualistic system-model for geomicrobiological processes in Banded Iron Formation (BIF) depositionS. Kilias
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΠαράγοντες ελέγχου πηγών προέλευσης και κατανομής αζωτούχων ενώσεων σε επιφανειακά ύδατα ποταμών: Η περίπτωση των λεκανών απορροής Πηνειού Π. και Ευρώτα Π.A. Argyraki
ΣΑΧΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΡΙΑΜInvestigation of the salinization impact on the mobility of Arsenic and Boron in coastal aquifer systemsE. Kelepertzis
ΣΟΥΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣGeochemical and mineralogical characterization of Manganese oxide minerals with porous structure of Drama Mn deposits, Greece.  Investigation of their micro-to-nano-structures with application to adsorption capacityCh. Stouraiti