ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΧΗΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση του Εγχειριδίου Τυποποιημένων Μεθόδων για την Κατάρτιση του Παγκόσμιου Γεωχημικού Δικτύου Αναφοράς

Αναφορά της δραστηριότητας του εργαστηρίου μας στο κόμβο ενημέρωσης του Πανεπιστημίου μας: "Συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην έκδοση του Εγχειριδίου Τυποποιημένων Μεθόδων για την Κατάρτιση του Παγκόσμιου Γεωχημικού Δικτύου Αναφοράς από τη Διεθνή Ένωση Γεωλογικών Επιστημών" 

https://hub.uoa.gr/participation-of-nkua-in-the-publication-of-the-manual-of-standard-methods

Έκδοση του Εγχειριδίου Τυποποιημένων Μεθόδων για την Κατάρτιση του Παγκόσμιου Γεωχημικού Δικτύου Αναφοράς

Αναφορά της δραστηριότητας του εργαστηρίου μας στο κόμβο ενημέρωσης του Πανεπιστημίου μας: "Συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην έκδοση του Εγχειριδίου Τυποποιημένων Μεθόδων για την Κατάρτιση του Παγκόσμιου Γεωχημικού Δικτύου Αναφοράς από τη Διεθνή Ένωση Γεωλογικών Επιστημών" 

https://hub.uoa.gr/participation-of-nkua-in-the-publication-of-the-manual-of-standard-methods