ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Καλούνται όλοι οι φοιτητές μας να αξιολογήσουν την ποιότητα της διδασκαλίας των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. 

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί 20 Ιανουαρίου 2024

Μπορείτε να αξιολογήσετε τα μαθήματα της ειδίκευσης που παρακολουθείτε από το σύνδεσμο http://survey.uoa.grεπιλέγοντας τη Σχολή Θετικών Επιστημών, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, το ΠΜΣ - Ειδίκευση και ακολούθως το συγκεκριμένο μάθημα που θέλετε να αξιολογήσετε.

Από τη Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ